Webkamera
Våge nett no:
Marinegruppen
 Bryggjene er produsert, levert og montert av:

Priser Tysnesfest

Tysnes på nett

Våre åpningstider:
Man. til fre: 09.00 -20.00
Laurdag: 10.00 -18.00
Sundag: 10.00-20.00
Tlf: 909 64 603

Velkommen til Tysnesfest 2015

TF14-64Velkommen til Våge hamn under Tysnesfest 2015.

 Våge Hamn har god plass i festivalhelga, men arrangør oppmodar båtfolk til å vera tidleg ute for å sikra seg plass. Dersom ein ynskjer å liggja til kai under Tysnesfest må hamneavgift løysast for heile festivalperioden, altså fram til søndag 12. juli. Grunna stor pågong vil det ikkje vera mogeleg å betala frå dag til dag. Båtgjestane vert oppmoda til å retta seg etter instruksar frå hamnevakta, slik at alle får eit sikkert og best mogleg opphald under festivalen. Hamneprisane under Tysnesfest er som følger:
TF15priser

 Betalingsinformasjon:

          Ekstra betaling i indre hamn: Om ein ligg i indre hamn (der det er råd å gå i land på kaien innafor marknadsområdet) må ein betala  kr. 200,- i tillegg til hamneavgifta. Dette for å dekke dagsbillett til marknadsdag. Båtane får då utdelt så mange billetter dei har behov for.

         VIP- plasser: Ynskjer du å ligge i ein av  dei 12 «båsane» ved flytenaustet? Desse kan tingast for kr 5000,- for heile festivalveka. Inkludert i prisen  er ferske aviser, ferske rundstykke til alle om bord,  kaffi og ekstra henting av boss kvar morgon  kl. 10.00.   

Ta kontakt med Kjell Brekke Tlf: 90617821 for bestilling.

Kontakt info ved generelle spørsmål om Våge hamn før festivalen: ta kontakt med Silje Lunde på enten Tlf: 48198348 eller mail: siljekristinlunde@gmail.com

Det må også  presiserast at Våge Hamn A/S  kun leverer ladestraum  til båtane.

Velkommen til Våge Hamn under Tysnesfest

Branninstruks Tysnesfest 2015

                         VELKOMMEN TIL TYSNES

FOR AT DE SKAL FÅ EIT SÅ TRYGT OG TRIVELIG OPPHALD SOM MULIG BER ME DYKK LESE IGJENNOM DENNE BROSJYREN.

DET ER MANGE BRANNFARER I EIN BÅT ,MYKJE SOM KAN BRENNE OG BRANNEN SPRER SEG SVÆRT FORT!!

DERSOM BRANN OPPSTÅR: – Redde/varsle dei som er i umiddelbar fare

 • Varsle Brannvesenet på tlf. – 110
 • Dersom mulig forsøk å slukke.

FOR Å UNNGÅ BRANN.

 1. Bruk av grill og levande lys er forbode om bord i båter og på brygger /kai i havna.
 1. For felles sikkerhet tenk brannfare ved tilbereding av mat , røyking og bruk av alkohol.
 1. Ildsfarlige væsker må oppbevarast på godkjente kanner og sikres mot lekkasje og slingring.
 1. Husk minst eit to kilos håndslukkeapparat for brannslukking.
 1. Steng alle utløp for bensin , gass eller olje når turen er avsluttet.
 1. Luft ut motorrom og kjenn etter lukt frå lekkasjer.
 1. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje
 1. Stopp motoren og slokk open flamme når du skal fylle drivstoff.

 2. Ha brannslukkingsapparat for hånden.
 1. Unngå søl med drivstoff og olje.
 1. Tøm askebegre på sikkert sted

Med vennleg helsing Tysnes brann og redning.