Våge Hamn ønsker deg velkommen til Tysnes. Våge Hamn består av eit topp moderne kaianlegg sentralt plassert på Tysnes. Gangavstanden er kort til butikkar, bank, restaurant og pub. Kaianlegget består av solide betongbrygger og faste trebrygger med tilgong til vatn, straum og trådlaust internett ved alle brygger.
Døgnåpent servicebygg inneheld dusjar, toalett, vaskemaskin og tørketrommel.

Besøk oss på Facebook! 

Det nye servicebygget ved Våge Hamn        Servicebygget ved Våge Hamn 

Det er også eit døgnopent bunkringsanlegg i forbindelse med hamna. Flytenaustet er eit naturleg midtpunkt i hamna. Dette inneheld Britt Kjellesvik Rage si Dokkeutstilling, ei utstilling som omhandler Jåtteseglarane frå Tysnes, turistinformasjon og ein kiosk.

Båtar opp til 36 fot kr. 200,- per natt inkl. strøm
Båtar frå 36 -45 fot kr. 250,- per natt inkl. strøm
Båtar over 45 fot kr. 300,- per natt inkl. strøm
Avgift betales til hamnevakter 

Me tilbyr og oppstillingplasser for Bobilar på Piren og kaien.  Nærhet til Servicebygg og Toaletttømming for Bobilar. Tilgang til strøm. Samme avgift som for Båtar.   Prisar i Servicebygget: Dush  i 3 min  1×20 kroning Vaskemaskin  60 grader   1×20,- kroning, 90 grader,2X20 kroning Tørketrommel 1×20 kroning. Ellers er det toalett og stelleplass for babyer. Servicebygget er ope 24/7

 Har du ytterliggere spørsmål ta gjerne kontakt på telefonnummeret til venstre eller på «kontakt oss» oppe på sida eller besøk oss på Facebook.


TYSNESFEST:    EKSTRA  BRYGGJEKAPPASITET,  VER HJARTELEG VELKOMMEN TIL  ÅRETS STORE OPPLEVELSE.

Det er spesielle bilettar som gjeld.
Skal ein liggja i Våge Hamn under Tysnesfest må ein løysa billett frå den dagen ein kjem  og fram til Søndag.
Alle som ligg i indre hamn  må også løysa Marknadsbilett for alle personar om bord   a kr. 100,-
Det er spesielt vakthald i Hamna under Tysnesfest  og det gjeld strenge reglar for omgang med åpen eld  som Grilling  og levande lys,  og orden og oppførsel generelt.
Branninstruks og ordensreglar blir utlevert av Hamnevaktene.
Er nokon interesert i å ligja i  «INDRE  HAMN»  er einaste mulighet å legja båten tidleg i Hamna. Gjerne 1 veke før.